Η άγνωστη αβεβαιότητα της μετά Covid-19 περιόδου και η ασφαλιστική διοίκηση