Ημερίδα 2024 “Διαμορφώνοντας το Νέο Επιχειρηματικό Τοπίο: Τάσεις και Προκλήσεις”