Επίσκεψη του University of Athens MBA στη φαρμακοβιομηχανία DEMO