Εκδήλωση 11/10/2021_«Covid 19: Ιατρική, Φιλοσοφική και Οικονομική διάσταση μιας πανδημίας»