Εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών – Απονομή βραβείων από Βασίλειο Φουρλή