Εκδήλωση για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022