Εκδήλωση για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023