Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας: Παράταση υποβολής αιτήσεων