Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: “e–κόπωση: Διαδικτυακές Πλατφόρμες επικοινωνίας και εκπαίδευσης στην εποχή της πανδημίας”