Δελτίο Τύπου εκδήλωσης με θέμα «Covid 19: Ιατρική, Φιλοσοφική και Οικονομική διάσταση μιας πανδημίας»