Γιάννης Υφαντόπουλος στο Βήμα της Κυριακής: Οι προκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης στην Υγεία