Βασίλειος Κατσίκης: Guest Editor στο “Artificial Intelligence in Computational Remote Sensing”