Δελτίο τύπου για την έναρξη της συνεργασίας με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών