Μοναδικότητα του University of Athens MBA αποτελεί ότι συνδυάζει χαρακτηριστικά που αθροιστικά εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα για πρώτη φορά και αποτελούν εγγύηση για την παροχή γνώσεων και εμπειριών που κάθε επιτυχημένο στέλεχος απαιτείται να έχει:

1 Είναι ένα πρόγραμμα για στελέχη (Executive Πρόγραμμα), καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

2 Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα ΜΒΑ, χωρίς να διαταράσσεται η εργασία τους ή να υποχρεώνονται σε σημαντικές μετακινήσεις από τον τόπο εγκατάστασής τους.
2 Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα ΜΒΑ, χωρίς να διαταράσσεται η εργασία τους ή να υποχρεώνονται σε σημαντικές μετακινήσεις από τον τόπο εγκατάστασής τους.
3 Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει την μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4 Σκοπός του προγράμματός μας είναι να συμβάλουμε στην επαγγελματική σας ανέλιξη προσφέροντας σας εφαρμοσμένες γνώσεις και βοηθώντας σας να αναπτύξετε, όχι μόνο ηγετικές ικανότητες, αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να ξεχωρίσετε στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία.

Παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές μας, προαιρετικά και χωρίς κόστος, μπορούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις μας:

4 Είναι ένα απαιτητικό και πλήρες πρόγραμμα που ενισχύει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα τους συμμετέχοντες για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολούνται ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα.

5 Είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το προσαρμόσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές τους ανάγκες και να ταιριάζει στους μαθησιακούς τους στόχους και τα σχέδια σταδιοδρομίας τους.

Μπορούν να επιλέξουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα από 18 μήνες (full time study) έως 36 μήνες (part time study).

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευελιξία να μελετήσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στο σπίτι, από οποιαδήποτε τοποθεσία, ανεξάρτητα από την απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό, έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χωρίς να διαταράσσεται η δουλειά τους ή να υποχρεώνονται να μετακινούνται από την τόπο εγκατάστασή τους.

6 Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής. Οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο τις απαραίτητες συναντήσεις, χωρίς να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο επαφής για ατέλειωτες, χρονοβόρες διαλέξεις και περιττές παρουσίες.

Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο.

6 Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής. Οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο τις απαραίτητες συναντήσεις, χωρίς να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο επαφής για ατέλειωτες, χρονοβόρες διαλέξεις και περιττές παρουσίες. Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο.

7 Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί, οργανωθεί και διοικείται από μια ομάδα καθηγητών με τεράστια και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα.

Παράλληλα, εξέχουσες προσωπικότητες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (University of Athens MBA Advisory Board), ανταλλάσσουν απόψεις με την Ακαδημαϊκή Επιτροπή συμβάλλοντας στη τελική διαμόρφωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσφέρει το University of Athens MBA.

8 Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς.
8 Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς.
10 Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται από το αρχαιότερο ελληνικό Πανεπιστήμιο και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.