Μοναδικότητα του University of Athens MBA αποτελεί ότι συνδυάζει χαρακτηριστικά που αθροιστικά εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα για πρώτη φορά και αποτελούν εγγύηση για την παροχή γνώσεων και εμπειριών που κάθε επιτυχημένο στέλεχος απαιτείται να έχει:

1 Είναι ένα πρόγραμμα για στελέχη (Executive MBA), καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
2 Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα ΜΒΑ, χωρίς να διαταράσσεται η εργασία τους ή να υποχρεώνονται σε σημαντικές μετακινήσεις από τον τόπο εγκατάστασής τους.
2 Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα ΜΒΑ, χωρίς να διαταράσσεται η εργασία τους ή να υποχρεώνονται σε σημαντικές μετακινήσεις από τον τόπο εγκατάστασής τους.
3 Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει την μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
4 Είναι ένα απαιτητικό και πλήρες πρόγραμμα που ενισχύει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα τους συμμετέχοντες για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολούνται ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα.
4 Είναι ένα απαιτητικό και πλήρες πρόγραμμα που ενισχύει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα τους συμμετέχοντες για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολούνται ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα.
5 Είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το προσαρμόσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές τους ανάγκες και να ταιριάζει στους μαθησιακούς τους στόχους και τα σχέδια σταδιοδρομίας τους. Μπορούν να επιλέξουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα από 24 μήνες (full time study) έως 48 μήνες (part time study), ενώ παρέχει την δυνατότητα να επιταχύνουν η να επιβραδύνουν το χρόνο παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευελιξία να μελετήσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στο σπίτι, από οποιαδήποτε τοποθεσία, ανεξάρτητα από την απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό, έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χωρίς να διαταράσσεται η δουλειά τους ή να υποχρεώνονται να μετακινούνται από την τόπο εγκατάστασή τους.
6 Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής. Οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο τις απαραίτητες συναντήσεις, χωρίς να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο επαφής για ατέλειωτες, χρονοβόρες διαλέξεις και περιττές παρουσίες. Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο.
6 Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής. Οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο τις απαραίτητες συναντήσεις, χωρίς να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο επαφής για ατέλειωτες, χρονοβόρες διαλέξεις και περιττές παρουσίες. Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο.
7 Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί, οργανωθεί και διοικείται από μια ομάδα καθηγητών με τεράστια και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα. Οι καθηγητές αυτοί ήταν για σειρά ετών οι διευθυντές και διδάσκοντες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «ΜΒΑ», «Τραπεζική» και «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (το τελευταίο είναι κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και οι σχεδιαστές, οργανωτές, διευθυντές και διδάσκοντες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «ΜΒΑ» και «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
8 Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς.
8 Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς.
9 Είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από το πιο φημισμένο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ελληνικού Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει τους ιθύνοντες εκείνους, που λαμβάνουν τις οικονομικές αποφάσεις με την μεγαλύτερη επιρροή στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών φημίζεται για τα εξαιρετικά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του, μερικά από τα οποία έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί της Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διοικητές και Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας, Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Τραπεζών, Πρόεδροι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Διοικητές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κ.λπ.
10 Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται από το αρχαιότερο ελληνικό Πανεπιστήμιο και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
10 Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται από το αρχαιότερο ελληνικό Πανεπιστήμιο και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.