Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής University of Athens MBA


Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος εξελέγη μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2010. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το 2016 και πλέον περιμένει τον διορισμό του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Ο Δρ. Δημήτριος Μπάλιος σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 - 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA» και μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Balios, D. (2020), «The Impact of Big Data on Accounting and Auditing», International Journal of Corporate Finance and Accounting, Vol. 8 (1), pp. 1 - 14.
  2. Balios, D. Eriotis, N., Naoum, V. and Vasiliou, D. (2020), «Sticky Behavior of Selling, General, and Administrative Costs and Earnings Management Practices: An International Comparative Perspective», International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol. 12, No 2., pp. 242 - 264
  3. Balios, D., Kotsilaras, P., Eriotis, N. and Vasiliou, D. (2020), «Big Data, Data Analytics and External Auditing», Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 16, No 5, pp. 211-219.
  4. Balios, D., Tantos, S., Eriotis, N. and Vasiliou, D. (2020), «Effective corporate income tax rates: Southern and Northern economies of the European Union», International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 10, No. 1, pp. 117-144.
  5. Balios, D. and Zaroulea, T. (2020), «Corporate Governance, Internal Audit and Profitability: Evidence from P.I.G.S. Countries», Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice, Vol. 20, pp. 1-17.
  6. «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής – Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων» σε συνεργασία με τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και τον Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου, 2019, Εκδόσεις «Rosili», Αθήνα.
  7. Daskalakis N., Balios D. and Dalla, V. (2017), «The behaviour of SMEs’ capital structure determinants in different macroeconomic states», Journal of Corporate Finance, Vol. 46, pp. 248-260.
  8. «Εσωτερικός Έλεγχος» σε συνεργασία με τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, τον Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου και τον Δρ. Μάριο Μενεξιάδη, 2017, Εκδόσεις «Rosili», Αθήνα.
  9. Balios D., Thomadakis S. and Tsipouri E. (2016), «Credit rating model development: an ordered analysis based on accounting data», Research in International Business and Finance, Vol. 38, pp. 122-136.
  10. «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» σε συνεργασία με τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και τον Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου, 2016, Εκδόσεις «Rosili», Αθήνα.
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 509
210 368 9458
dbalios@econ.uoa.gr
Dimitrios Balios