Εκδήλωση στο πλαίσιο του Judicial Education Program in Banking and Finance παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας