Άνοδος δεκαπέντε θέσεων για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» του National Taiwan University